• image allt
  • image allt
  • image alt
  • image allt





















Танилцуулга

     Батбаярын Номинчимэг хүүхдийн сан нь БОСА Холдингийн ТУЗ-ын дарга Ц.Батбаярын санаачлагаар 2010 оны 06 сард үүсгэн байгуулагдаж, 07 сарын 05нд Хууль Зүйн Яаманд бүртгүүлснээр албан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

     Сангийн зорилго:

Хүүхдийг сурч хөгжүүлэх, хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийн төлөө бодитой үр дүнтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино.

     Үйл ажиллагааны чиглэл:

1. Өсвөр үе ирээдүйн хүүхэд, залуучуудын боловсрол, хөгжлийг дэмжих

2. Тэдэнд санхүүгийн болон эд материалын тусламж үзүүлэх

3. Хүүхдийн амралт, чөлөөт цаг, хөгжлийг дэмжих орчин бүрдүүлэх болон хүүхдийг төлөвшүүлэх, нийгэмшүүлэх зорилготой үйл ажиллагаа явуулах

4. Хүүхэд, өсвөр үеийнхний гишүүнчлэл бүхий төрийн бус байгууллагын зарим үйл ажиллагааг дэмжин хүүхдийн дуу хоолой, үзэл бодлыг сонсох, арга хэмжээ зохион байгуулах